Psi jsou inteligentní a citliví tvorové, kteří si velmi váží svého teritoria a svého místa v hierarchii smečky.
Rvačky mezi psy jsou poměrně běžným jevem a obvykle jsou způsobeny soubojem o dominantní pozici nebo o zdroje, jako jsou jídlo, voda a hračky.

Je ověřeno, že se feny mají více sklony ke konfliktům než psi.

Někdy mohou feny při setkání s jinými psy nebo dokonce mezi sebou doma začít rvačku, která může být pro majitele velmi stresující a nebezpečná pro psy.

Existuje několik faktorů, které by mohly vysvětlit, proč se feny častěji rvou než psi:

 1. Hormonální změny: Feny mají cyklus řízený hormony, který může ovlivňovat jejich náladu a chování. Během období hárání (střední fáze cyklu) mohou být feny agresivnější a náchylnější k rvačkám.

 2. Dominance: Feny se mohou být více náchylné k boji o dominantní pozici, zejména mezi soupeřícími feny stejného pohlaví. Tento typ konfliktu může být zvláště výrazný v přítomnosti člověka, protože majitelé mohou být vnímáni jako zdroj zdrojů a pozice.

 3. Sociální struktura: Feny se obvykle setkávají v menších skupinách, než psi. To může vést k větší rivalitě mezi jednotlivými feny v domácnosti, zejména pokud se jedná o feny stejného pohlaví.

 4. Výchova a socializace: Výchova a socializace mohou hrát velkou roli v chování psů. Pokud byly feny nedostatečně socializovány, mohou být méně schopné přizpůsobit se novým situacím a snáze se dostávat do konfliktů.

Je třeba zdůraznit, že každý pes je jedinečný a může mít různé důvody, proč se chová agresivně. Je důležité, aby majitelé pečlivě sledovali chování svých psů a přijímali opatření, která zajistí bezpečnost všech zvířat a lidí v domácnosti.

Zde je několik rad, aby se předešlo rvačkám mezi fenami:

 1. Předchozí seznámení

Pokud majitel ví, že jeho fena bude setkání s jinou fenou, měli by se psy nejprve seznámit na neutrálním místě, kde nebude žádné teritoriální napětí. Ideální místo je park nebo náměstí, kde se psy mohou pozorovat a cítit si navzájem v bezpečí. Pokud se psy nesnáší nebo si nejsou sympatičtí, není třeba je nutit ke společnému setkání.

 1. Vedení na vodítku

Pokud se majitelé rozhodnou, že si jejich fenky mohou být přáteli, měli by psy mít na sobě vodítka. To jim umožní kontrolovat situaci a zabránit rvačce, pokud se situace začne zhoršovat. Majitelé by měli být opatrní a mít pevný úchop na vodítku svého psa, aby se nedostali do konfliktu s druhým psem.

 1. Odhalení varovných signálů

Psi mají své varovné signály, které mohou indikovat, že jsou napjatí a mohou se chystat k útoku. Tyto signály mohou zahrnovat napnuté tělo, zvednutý ocas, zjevnou nervozitu nebo vrčení. Majitelé by měli být schopni rozpoznat tyto signály a být připraveni přerušit setkání, pokud se situace zhorší.

 1. Zákrok majitele

Pokud se situace začne zhoršovat a psi začnou být agresivní, majitelé by měli okamžitě zasáhnout. To může zahrnovat řev, napomenutí, odtažení jednoho nebo obou psů od situace nebo dokonce fyzický zásah, jako je oddělení psů vodítkem nebo náraz do nebezpečného psa. Majitelé by měli mít na paměti, že i přátelští psi mohou mít špatný den a mohou být citliví na chování ostatních psů

 1. Omezení kontaktu

Pokud majitelé zjistí, že jejich psi nejsou schopni být spolu bez konfliktů, měli by se vyvarovat kontaktu v budoucnu. Pokud se feny setkají v parku nebo na procházce, majitelé by měli mít psy na vodítku a vzdáleně od sebe. Majitelé by měli také být opatrní, pokud se setkají na neutrálním teritoriu, jako je veterinární klinika nebo psí park, a měli by mít připravený plán, co udělat, pokud se situace zhorší.

 1. Trénink sociálních dovedností

Pokud majitelé chtějí, aby se jejich psi naučili být spolu, mohou je přihlásit na trénink sociálních dovedností. Takový trénink jim umožní být v kontaktu s jinými psy a pomůže jim naučit se interagovat s ostatními psy bez konfliktů. Trénink by měl být veden kvalifikovaným trenérem a měl by být přizpůsoben individuálním potřebám psů.

 1. Návštěva veterináře

Pokud se majitelé setkají s problémy chování u svých psů, měli by se obrátit na veterináře. Veterinář může poskytnout rady, jak řešit chování psů a může také provést vyšetření, zda není problém způsoben zdravotními problémy. Někdy mohou být psi agresivní kvůli bolesti nebo jiným zdravotním problémům, které majitelé nemohou pozorovat.

 1. Kastrace

Kastrace může snížit agresivitu u psů, zejména u psů, kteří se pohybují v okolí fen. Kastrace může snížit hladinu testosteronu, který může být zodpovědný za agresivní chování u některých psů. Kastrace však není řešením pro všechny psy a majitelé by se měli poradit se svým veterinářem, zda je to vhodné pro jejich psa.

Je potřeba si uvědomit, že prevence je vždycky lepší než léčba a že se majitelé psů mohou aktivně podílet na tom, aby se jejich psi vyhýbali rvačkám. Majitelé by měli být opatrní, dávat pozor na varovné signály svých psů a být schopni řádně zasáhnout, pokud to situace vyžaduje.
Je důležité, aby majitelé neignorovali varovné signály svých psů, jako jsou například zvednutý ocas, vrčení, kňučení a šklebící se pysky. Pokud se tyto signály objeví, majitelé by měli okamžitě jednat a oddělit psy.

Majitelé by měli také být opatrní při výběru nových psů a zvážit, zda se nový pes hodí k jejich stávajícímu domácímu zvířeti. Je důležité vzít v úvahu věk, plemeno a temperament nového psa a zvážit, zda se bude snadno integrovat do domácího prostředí.

V případě, že se k rvačce mezi feny dojde, majitelé by měli jednat rychle a efektivně. Měli by oddělit psy a zajistit, aby žádný z nich nebyl zraněn. Měli by také zkontrolovat zranění svých psů a zajistit, aby byli léčeni veterinářem, pokud je to nutné.

V každém případě je důležité, aby majitelé byli zodpovědní a udržovali kontrolu nad svými psy. Dodržování výše uvedených rad může pomoci předejít rvačkám mezi fenami a zajistit, aby se psy bezpečně setkávaly a spolu interagovaly.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 5 Průměrně: 3.2]